Co umíme

Pod souhrnným názvem validace jmen a adres rozumíme všechny následující služby.

Homologace jmen

Homologace jmenné části adresy

Celý balík funkcí pracujících se jménem adresáta. Křestní jméno a příjmení porovnáme s našimi rozsáhlými jmennými seznamy a určíme, zda je jméno platné. Doplníme vhodná oslovení (např. Pan, Paní) a vokativ (5.pád) křestního jména i příjmení. Jsou-li součástí jména i akademické tituly, zkontrolujeme je, opravíme a uspořádáme podle běžných zvyklostí.

Homologace poštovních adres

Kontrola platnosti adresy

O každé české nebo slovenské poštovní adrese umíme říci, zda skutečně existuje místo s takovou adresou. Disponujeme denně aktualizovanou databází všech adres v České republice. Na zpracování slovenských adres využíváme databázi od soukromého dodavatele. O platnosti adresy dokážeme rozhodovat s přesností až na číslo domu. U neplatných adres vždy udáváme důvod neplatnosti.

Doplnění chybějících částí adresy

Platná adresa je automaticky doplněna o chybějící údaje. Může jít například o číslo orientační nebo PSČ. Na přání zákazníka lze dodat i volitelná pole (například okres, kraj nebo GPS souřadnice).

Oprava překlepů a zkratek

Vyvinuli jsme chytrý software, který překlepy vidí a také je umí opravit. Stejně tak náš systém rozumí mnohým zkratkám, které se v adresách používají. Výsledek stojí za to.

Precizní naformátování všech adresních částí

Na závěr validace jsou adresy naformátovány podle běžných zvyklostí nebo podle přání zákazníka.

Odstranění duplicit ze seznamů adres

Pročistíme Váš seznam adres tak, aby se v něm žádná z adres neopakovala. Sami si určíte, co má být považováno za duplicitní adresy a jak s nimi naložit.

Jak služby využívat

Připravili jsme si několik různých způsobů, jak se o naše služby podělit se světem. Více najdete na stránce našich produktů.


Hlavní navigace: