On-line validace - demo

Zde si můžete vyzkoušet aplikaci, která je základem produktu On-line validace.


Aplikace nabízí tyto funkce:

  • možnost validovat jména a poštovní adresy
  • vstupní data jsou načítána ze souboru, který si libovolně zvolíte
  • výstup validace si můžete stáhnout ve formě souboru
  • podporované formáty vstupních a výstupních souborů: XLS a CSV
  • detailní nastavení vstupních i výstupních parametrů
Jelikož se jedná o ukázkovou aplikaci, validuje se vždy jen prvních 20 záznamů vstupního souboru.

Hlavní navigace: