Off-line validace jmen a poštovních adres

Off-line validace

Produkt je určen pro zákazníky, kteří chtějí při své práci používat kvalitní jmenná a adresní data a zároveň pro ně není důležitá okamžitá odezva. Off-line validace probíhá v několika krocích. Nejprve si zákazník připraví dokument se samotnými daty. Následně je tento dokument doručen k nám. U nás proběhne validace adres podle pokynů zákazníka. Výsledný dokument s validními jmény a adresami zákazník obdrží v nejbližší možné lhůtě. Konkrétní doba závisí na náročnosti požadavků zákazníka.

V dalším textu naleznete detailní popis produktu a jeho vlastností.

Podporované vstupní formáty

Data určená k validaci nám můžete předat v těchto tabulkových formátech:
 • XLS, XLXS - Excel z balíku Microsoft Office
 • ODS - Calc z balíku OpenOffice.org
 • CSV - libovolná varianta formátu (oddělovačem hodnot může být například čárka nebo středník)
 • další formáty po dohodě - je třeba, aby byla dána jasná specifikace formátu

Struktura vstupního dokumentu

Dokument se jmény/adresami musí být vhodně strukturován. Požadavky jsou však jen minimální. Především je důležité, aby struktura dokumentu byla jasně daná a aby byla bezvýhradně dodržena. Nemělo by se například stát, že u některých datových řádků bude příjmení zapsáno ve sloupci pro PSČ.

Typicky se na vstupu objeví tabulka s těmito sloupci:

 • jméno a příjmení
 • oslovení a tituly
 • ulice a číslo(čísla) domu
 • obec(město)
 • poštovní směrovací číslo

Pro správnou validaci adresní části stačí znát jen jeden údaj z dvojice obec, PSČ. Uvedením obou údajů však lze dosáhnout lepších výsledků validace.

Předání dat a bezpečnost

Jakmile jsou adresy připraveny ve vhodném dokumentu, je potřeba nám tento dokument nějakým způsobem předat. Přitom je třeba dbát na dodržení určitého stupně zabezpečení. Zde uvádíme výčet nejběžnějších způsobů přenosu dat:

 • FTPS - Zabezpečená přenosová cesta vhodná k přenosu souborů. Více informací o způsobu šifrování a vhodných klientských programech naleznete zde
 • SFTP - Funguje podobně jako FTPS, k zabezpečení přenosu využívá jinou metodu. Více informací zde.
 • Flash disk, CD, DVD - Data jsou nahrána na zvolené médium a doručena osobně, poštou nebo kurýrem.
 • E-mail - Vzhledem k nešifrovanému přenosu nelze doporučit.

Validace dat a struktura výsledku

Off-line validace zahrnuje celý balík služeb.

Zákazník může v určité míře ovlivnit proces validace. Některé kroky validace lze vynechat nebo přizpůsobit.

Výsledek validace může být uložen do výstupního dokumentu několika způsoby:

 • v originálním dokumetu jsou staré (nevalidní) adresy nahrazeny validními
 • do originálního dokumentu jsou přidány nové sloupce obsahující validní adresy
 • je vytvořen nový dokument obsahující validní adresy a vybrané sloupce z originálního dokumentu
 • ... případně rádi vyjdeme vstříc Vašim přáním

Cena

První validaci dat od nás dostanete zcela ZDARMA (platí pro zakázky menší než 1 000 adres).
Aktuální ceny naleznete v ceníku.


Hlavní navigace: