On-site validace jmen a poštovních adres

On-site validace

Na vybraný zákaznický server umístíme naši validační aplikaci. Aplikace je pak přístupná ze všech počítačů připojených k firemní síti zákazníka.

Svoboda v užívání

Validaci můžete ovládat přes jednoduché grafické rozhraní. Máte možnost nastavit vstupní a výstupní parametry validace.

Bezpečnost ve vlastních rukou

Největší výhoda On-site validace spočívá v jejím umístění přímo u Vás. Žádná data během zpracování neopustí Vaši firemní síť. Bezpečnost dat tak máte zcela pod svou kontrolou.

Dostatečný výkon

Vždy máte k dispozici celý výkon validačního stroje. Nákupem kvalitnějšího hardwaru můžete nadále zvyšovat rychlost validace.

Funkce

  • možnost validovat jména a poštovní adresy
  • dva režimy komunikace:
    • voláním webové služby - jedno volání odpovídá jednomu jménu/adrese, datovým formátem je JSON
    • přes soubory - vstupem a výstupem služby jsou obyčejné soubory (XLS, CSV)
  • podporované formáty vstupních a výstupních souborů:
  • detailní nastavení vstupních i výstupních parametrů


Hlavní navigace: