Validace.cz se představuje

Podívejte se, co se skrývá pod pojmem validace jmen a poštovních adres a zjistěte, proč je dobré validaci používat.

Co je validace?

Validace je proces, na jehož počátku stojí libovolná množina jmen anebo poštovních adres. Během validace se o každému jménu či poštovní adrese rozhoduje, zda je platná (neboli validní). Validní jméno je takové jméno, které existuje a je správně zapsané včetně titulů a oslovení. Validní adresa je taková adresa, která opravdu existuje a je bezchybě zapsaná ve standardním formátu pro zápis poštovních adres.

Na úvod je lepší jeden příklad než tucty slov. A my těch příkladů uvedeme hned několik:

 • Nevalidní adresa

  • jiri kriz ing
   Trojskáí 28
   Praha 8
   182 00
  • evzen siska phd
   Trojská 163/28
   El Dorado
   182 00
  • L. Nováková
   Trojská 163/28
   Praha 8 - Kobylisy
   180 00
 • Provedená oprava

  • Doplněno oslovení,
   opraveno jméno, titul
   a překlep v ulici,
   doplněno číslo popisné
   a městská část.
  • Doplněno oslovení,
   opraveno jméno a titul.
   Opraveno město
   podle PSČ a ulice.
  • Doplněno oslovení,
   opraveno PSČ
   podle města.
 • Validní adresa

  • Vážený pan
   Ing. Jiří Kříž
   Trojská 163/28
   Praha 82 - Kobylisy
   182 00
  • Vážený pan
   Evžen Šiška, Ph.D.
   Trojská 163/28
   Praha 82 - Kobylisy
   182 00
  • Vážená paní
   L. Nováková
   Trojská 163/28
   Praha 82 - Kobylisy
   182 00

Tak tedy...to ošklivé v levém sloupci jsou adresy, které nejspíš máte ve Vaší databázi. Jsou to adresy pravděpodobně ručně vložené. V adresách jsou nejrůznější typy chyb, které zbytečně zhoršují jejich kvalitu. Mezi nejčastější chyby patří například překlepy, chybějící adresní údaje nebo neplatná poštovní směrovací čísla.

V prostředním sloupci jsou naznačeny úpravy, které je třeba provést, abychom adresy dostali do validního stavu.

A konečně v pravém sloupci se nachází validní adresy. Tučně je vyznačena ta část adresy, která byla nějakým způsobem opravena nebo doplněna.

Validaci jmen a adres lze provádět ručně nebo automaticky. Ruční validace adres není dobrý nápad. Je velmi pracná a sama může být zdrojem dalších chyb. My jsme si řekli, že pokud to jde ručně, musí to jít i automaticky. Nabízíme řadu produktů, které provádějí automatickou validaci poštovních adres.

Validovat jména a adresy není snadné, ale my to vskutku umíme. Umíme to velmi dobře. Nevěříte? Tak nás pojďte vyzkoušet! Do formuláře níže zkuste zadat nějakou adresu a nechte si ji zvalidovat. Vyzkoušejte si také, jak se validátor chová, když v zápisu adresy uděláte překlep nebo když část adresy vynecháte.

Zadejte adresu

X
 

Teď už určitě tušíte, co validací myslíme. Jde tu zkrátka o inteligentní vyčištění Vašich adresních dat. Zajímají Vás podrobnosti? Zde jsou.

Validace jmen a adres se vyplatí

Validace Vám ušetří čas i peníze.

Méně nedoručených zásilek

 • Výrazné snížení počtu nedoručených zásilek. Validní adresa je vždy platná a tudíž doručitelná.
 • Omezení nákladů na přeposílání.
 • Větší efektivita direct marketingových kampaní.

Adresy bez duplicit

 • Součástí validace je i odstranění duplicitních adres. Ve výsledku validace se každá adresa objeví jen jednou.
 • Komfort pro adresáty - každý dostane Vaši zásilku jen jednou.
 • Komfort pro přírodu - méně duplicitních adres znamená méně spotřebovaného papíru.
 • Komfort pro Váš rozpočet - rozesílání na duplicitní adresy je čiré plýtvání. S námi se mu vyhnete.

Rychlejší doručení

 • Zásilky odeslané na validní adresu pošta doručuje výrazně rychleji. Nehrozí zpoždění v důsledku přeposílání mezi několika poštami, ani vrácení zásilky jako nedoručitelné.
 • V případě, že Vaši obchodní či jinou korespondenci zásíláte poštou, jistě rychlost oceníte.

Kvalitnější data o zákaznících

 • Součástí zvalidované adresy je název ulice, popisné a orientační číslo, název obce, okresu a kraje, PSČ a několik dalších užitečných údajů.
 • Zvalidované adresy mají jednotnou unifikovanou strukturu.
 • Zákazníci s neplatnou (nevalidní) adresou mohou být označeni pro další zpracování (například odstranění z databáze).

Personalizovaná korespondence

 • Ke každému jménu je doplněn jeho 5.pád a informace o tom, zda jde o muže nebo ženu. Díky tomu můžete při písemném styku zákazníky oslovit správně česky.
 • Akademické tituly jsou po validaci opraveny do správných tvarů a uspořádány podle platných pravidel.

Proč Validace.cz?

 • Naše validace je rychlá - zpracujeme tisíce jmen/adres během několika minut. To nedokážete ani Vy, ani žádný brigádník a ani armáda brigádníků.

 • Validace jmen a adres je levná - jak si všiml třeba i Karel Čapek... když práci dělají stroje, vyjde to levněji.

 • Validace jmen a adres je bezpečná - o Vaše data se nebojte, naše systémy jsou profesionálně zabezpečeny.

S tím souvisí i základní pilíře naší práce...

 • Náš přístup k řešení problémů je inovativní - jsme zaměřeni na spojení dobrých nápadů s moderní technologií. Jdete do toho s námi?

 • Náš přístup k zákazníkovi je flexibilní - vycházíme vstříc požadavkům našich zákazníků.


Hlavní navigace: