Web service pro validaci jmen a poštovních adres

Web service pro validaci

Web services neboli webové služby jsou moderní technologií, která v současné době prožívá nebývalý rozkvět a která nachází uplatnění při poskytování mnohých různorodých datových služeb. Jejich hlavní předností je především jejich snadná použitelnost v nejrůznějších typech informačních systémů na všech běžných platformách. Jsou jasně a přesně definované a jsou dostupné z libovolného místa v rámci zvolené domény (např. v rámci firemního intranetu nebo v rámci celého internetu).

Validace jmen a poštovních adres ve spojení s webovými službami vytváří produkt, který může najít uplatnění v mnoha různých oborech a aplikacích.

Komu je webová služba určena

Validace jmen a adres skrze webovovou službu najde uplatnění především v těchto odvětvích.

Direct marketingové firmy

Direct marketing staví na oslovení jednotlivých klientů. Pro marketingové kampaně postavené na oslovení cílové skupiny obyčejnou poštou je klíčové dosažení spolehlivého, rychlého a přesného doručení všech zásilek. Tomu velmi napomáhá právě validace adres. Zásilka s validní adresou bude doručena téměř s jistotou. Navíc bez zbytečných průtahů ze strany České pošty, které by mohly být způsobeny nekompletní nebo vadně uvedenou poštovní adresou.

Zajisté zde najde uplatnění i personalizace jmenné části adresy, především doplnění oslovení a 5.pádu jména.

Internetové obchody

Pokud je doručováno zboží poštou, dopravní službou nebo kurýrem, je kvalitní dodací adresa základním předpokladem rychlého a spolehlivého doručení. To ocení nejen zákazníci, ale i provozovatel obchodu. Kontrola adresy může být provedena ihned po jejím vložení zákazníkem obchodu. Je-li vložená adresa neplatná, uživatel může být okamžitě vyzván k její opravě.

I zde najde uplatnění personalizace jmenné části adresy. Zákazníci Vašeho internetového obchodu jistě ocení, pokud je budete například v obchodní korespondenci oslovovat jménem v 5.pádu.

Informační systémy obecně

Existuje celá škála informačních systémů. Je-li požadovanou vlastností systému kontrola a validace poštovních adres, není jednodušší cesty než zapojit naši webovou službu.

Jsme připraveni přizpůsobit webovou službu Vašim individuálním požadavkům.

Příklad použití

Webová služba je neustále k dispozici na našem serveru. Váš systém si ji zavolá, když je to zrovna potřeba.

Příklad:

  1. Do Vaší aplikace TEST uživatel vložil poštovní adresu přes nějaký formulář
  2. Aplikace TEST nyní potřebuje ověřit platnost vložené adresy
  3. Aplikace TEST volá naši webovou službu pro validaci poštovních adres a předává jí adresu ke kontrole
  4. Naše webová služba vrací výsledek validace - buď validní adresu nebo informaci, že adresu nelze validovat
  5. Aplikace TEST podle výsledku validace pokračuje ve své činnosti (například vyzve uživatele k opravě chybně zapsané poštovní adresy)

Další informace

Podrobnosti o této službě najdete na webu smartform.cz, který je celý věnován validaci poštovních adres přes webové služby.Hlavní navigace: